Van tự động chuyển đổi

- Xuất xứ: Israel.

- Áp lực hoạt động: từ 1 bar.

- Lưu lượng tối thiểu: 0.5M3/H.

- Lưu lượng max: 1200L/H.

- Đầu nước vô được liên kết bằng nối ren trong 27m.

- Đầu nước ra được liên kết bằng ren ngoài 27mm.

Bộ điều khiển Buddy

buddy 94162 200x210

Xuất xứ: United Kingdom

Xem tiếp

Bộ điều khiển 9001D

n2

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Bộ điều khiển Wifi

B hyve 6 Station Smart Wifi 200x210

Xuất xứ: USA

Xem tiếp

Bộ điều khiển 900208

Bộ điều khiển tưới cây tự động GAECS900208

Xuất xứ: Israel

Xem tiếp

Béc tưới cây Spectrum

n5

Xuất xứ: Australia

 Xem tiếp

Béc tưới cây Fan

n6

Xuất xứ: Australia

 Xem tiếp

Béc tưới cây Downspray

n7

Xuất xứ: Australia

 Xem tiếp

Béc tưới cây Bubbler

n8

Xuất xứ: Australia

 Xem tiếp